Back to top

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออล ครีเอตี้ แลนด์ จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้น ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งในแรกเริ่มของการก่อตั้งบริษัท ทางบริษัทได้แบ่งลักษณะการบริหารจัดการออกเป็น 4 ด้าน และการจัดการบริการอีก 3 ประเภท ซึ่งเรียกได้ว่า “สี่แพลตฟอร์มสามบริการ”

โครงการ THE LEGEND LUXURY SEAVIEW VILLAS

เป็นโครงการกลุ่มวิลล่าเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุย อีกทั้งบริษัทเรายังได้วางแผนสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโครงการเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสโมสรดำน้ำหรือสนามกอล์ฟ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมให้โครงการน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

“ สี่แพลตฟอร์มสามบริการ”

แผนการบริหารงานที่มีลักษณะโดดเด่นทั้งหมด 4 ด้านของเรา ได้แก่ แผนการด้านการศึกษา การบริหารการจัดการการท่องเที่ยว การแพทย์และสุขภาพ  รวมถึง การดูแลสุขภาพและบำนาญ ทั้งนี้ยังมีการจัดการบริการอีก 3 ประเภท คือ การบริการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริการบริหารโรงแรม และการบริการต่างๆสำหรับสมาชิก